9 Eylül Üniversitesinde Sağlık Çalışanları Haklarını Arıyor

Kazanılmış hakları olan ek ödemelerde yaşanan kesintileri protesto eden DEÜ Hastanesi sağlık çalışanları bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kazanılmış hakları olan ek ödemelerde yaşanan kesintileri protesto eden DEÜ Hastanesi sağlık çalışanları bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Aralarında DEÜ Asistan Hekim İnisiyatifi, Demokratik Sağlık Sen, Eğitim Sen 3 Nolu şube, Eğitim İş, Genel Sağlık İş, İzmir Tabip Odası, SES, Tez Koop İş Sendikası, Türkiye Sağlık Işçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği sağlık çalışanlarına ek ödeme kesintilerine ilişkin bir basın açıklaması daha gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının, kazanılmış hakları olan ek ödemelerde yaşanan kesintileri kabul etmediklerinin altı çizilirken; pandemi sürecinin başından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının taleplerinin şeffaflık olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu açıklamada sağlık çalışanlarının taleplerinin net olduğu ve DEÜ Hastanesi yönetimi tarafından yapılan ücret kesintisinden bir an evvel vazgeçilmesi gerektiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler bu metinde imzası bulunan sağlık emek, meslek örgütleri yukarıdaki taleplerimizin karşılanması ve performans ödemelerinde yaşanan adaletsizliğin giderilmesi için ortak mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha duyuruyoruz”

Sağlık çalışanları taleplerini şöyle ifade etti:

Artık öncelikli talebimiz hastane yönetiminin çalışanlarına verdiği değeri gösterip karşımıza çıkmasıdır. Taleplerimiz ekonomik ve özlük haklarımızla beraber bir onurlu duruş mücadelesine dönüşmüştür.

Yapılan ücret kesintisinden geri dönülmelidir.

Temel ücretin en düşüğü yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmeli, üç ay tavandan yapılacağı duyurulan ek ödemeler tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ve meslek grupları ve istihdam biçimleri arasında adaletsizliğe neden olmayacak şekilde ödenmelidir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan her kadrodan bütün emekçileri ve geçmiş çalışma sürelerini de kapsayarak şekilde 5 yıla 1 yıl olarak düzenlenmeli, salgın döneminden kaynaklı olarak artı 1 yıl yıpranma payı hakkımız verilmelidir.

Ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayarak, en az 3600 ek gösterge olacak şekilde kademeli olarak yükseltilmelidir.

4A, 4B, 4D vb farklı kadrolara son verilmeli ; Sağlık alanında yeni atamaların hepsi kadrolu, güvenceli yapılmalıdır

Covid-19 enfeksiyonu geçiren sağlık emekçisinin zararının tanzimi için “mesleki risklere bağlı ortaya çıkan hastalık” olarak kabul edilip, iş kazası/meslek hastalığı olduğuna dair düzenlemeler derhal yapılmalıdır.

Ek ödemeler maaşa yansıtılmalı bir daha kesinti yapılmamalı ya da çalışanlar üzerinde tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.

Bir yorum yazın