Dokuz Dernekten ortak açıklama

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Geriatri Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği Prof.Dr.Canan Karatay’ın aşı ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Dokuz derneğin Canan Karatay’ınaşılar ile ilgili açıklamalarına karşı ortak açıklama şöyle:
“Sadece medyatik olmanın gücüne dayanarak medya kuruluşları önünde hadlerini aşarak konuşan bu kişilerin ağzından çıkan her söze inanılmaması ve konunun esas muhatabı ve sahibi olan bilim insanlarının açıklamalarına itibar edilmesi ve basın kuruluşlarının da bilimsel gerçeklerden uzak bu tip haberlere yer vermemesi kamuoyu menfaati göz önünde bulundurularak önemle rica olunur.”
“Dünya genelinde ölümcül hastalıklar aşılama sayesinde ortadan kalkmaktadır. 19. yüzyıldan beri pek çok bulaşıcı hastalığa karşı kullanılmakta olan aşılar sayesinde çiçek hastalığı tamamen ortadan kaldırılmış, çocuk felci hastalığı ortadan kaldırılma noktasına getirilmiş, aşısı yapılan hastalıkların (tüberküloz, difteri, boğmaca, kızamık) görülme sıklığında ciddi düşüşler sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bir yorum yazın