İzmir Tabip Odası: Türk Adı Kaldırılmamalı

İzmir Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği’nin adında yer alan TÜRK unvanının kaldırılması için Bakanlar Kurulu’nu göreve çağrılması nedeniyle bir basın toplantısı yaptı.

İzmir Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği’nin adında yer alan TÜRK unvanının kaldırılması için Bakanlar Kurulu’nu göreve çağrılması nedeniyle bir basın toplantısı yaptı. Açıklamada Türk Tabipler Birliğinden Türk isminin kaldırılma istemine tepki gösterildi. Açıklama şöyle;

TÜRK ADI SİLİNEMEZ!

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 6 Şubat 2018’de yaptığı açıklamanın bir bölümünde, Türk Tabipleri Birliği’nin adında yer alan TÜRK unvanının kaldırılması için Bakanlar Kurulu’nu göreve çağırdığı basından öğrenilmiştir.
Bu açıklamayı üzüntü ve kaygı verici buluyoruz!
TÜRK adı hekimlerin meslek odasının adından silinmemelidir!
Türk hekimlerinin Tıbbiyelilik geleneğinden kaynaklanan yurtseverliği, tarihsel gerçeklerle de doğrulanacağı gibi tartışılmayacak denli sağlam temellere dayanmaktadır.
Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de, Kafkas Cephesi’nde ve onları izleyerek Kurtuluş Savaşı’nda kanlarıyla, canlarıyla bedenlerini siper etmiş hekimlerin ocağına Atatürk’ün tanımını yaptığı TÜRK nitelemesini çok görerek onları incitmek anlaşılır ve kabul edilebilir değildir.
Bu önemli konuyu bir yandan kamuoyunun dikkatine sunarken diğer yandan da yetkililere ve TBMM üyelerine seslenmeyi tarihsel bir görev sayıyoruz.
Yurtseverliği ve ülkeye bağlılığı tarihin derinliklerindeki köklere dayanan Türk hekimlerinin meslek örgütünün adından TÜRK adının çıkartılmasının düşünülmesi bile Türk hekimlerini üzmeye yetmektedir.
Yöneticileri bu yanlış düşünceden uzak durmaya çağırıyoruz!

İZMİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Bir yorum yazın