Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak

2014 yılında yürürlüğe konulan düzenlemeyle, sağlık personelini kasden yaralamak katalog suçlar arasına alınmıştı. TBMM'de kabul edilen ve 5 aralık itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemede ise sağlık personeline görevlerinden dolayı hakaret veya tehdit halinde de, kişi karakoldan artık serbest bırakılmayacaktır.

2014 yılında yürürlüğe konulan düzenlemeyle, sağlık personelini kasden yaralamak katalog suçlar arasına alınmıştı. TBMM’de kabul edilen ve 5 aralık itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemede ise sağlık personeline görevlerinden dolayı hakaret veya tehdit halinde de, kişi karakoldan artık serbest bırakılmayacaktır.

2014 yılında yapılan düzenlemeyle, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12. maddesiyle şu düzenlemeler getirilmişti:

“Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır”

DEĞERLENDİRME 1

– Mevcut düzenlemede CMK 100. maddesine göre şüphelinin tutuklu olarak yargılanması için delilleri yok etme, gizleme, değiştirme veya tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması hususlarında kuvvetli şüphenin bulunması gerekir. Bir de CMK 100/3. fıkrasında uygulamada katalog tutuklama nedeni olarak adlandırılan bazı suçlarda tutuklama nedeni doğrudan varsayılıyor.

– 2014 yılındaki düzenlemeyle, sağlık personeline yönelik kasden yaralama suçları, tutuklama için gerekli olan katalog suçlar arasına alınmıştı. Bu hüküm nedeniyle basit veya nitelikli kasden yaralama suçları direkt tutulama nedenleri arasına girmiştir.

—————————————

5 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, ek 12. maddeye yeni bir fıkra daha eklenmiş olup, sözkonusu fıkra hükmü şu şekildedir:

“Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır.”

DEĞERLENDİRME 2

– 5 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanuna göre, sağlık personeline yönelik görevi nedeniyle işlenen kasıtlı suçlarda, artı karakoldan ifade ealıp serbest bırakma dönemi sona ermektedir.

– Mevcut düzenleme ve uygulamaya göre hakaret ve nitelikli hakaret suçlarında kolluk kuvvetleri iş yoğunluğu ve tecrübi uygulama gereği Cumhuriyet Savcılarının vermiş olduğu eğitimler ve talimatlar dahilinde çoğunlukla şüphelinin ifadesini almakta ve eğer özel bir durum yoksa cumhuriyet savcılarının teamülleri gereği onlara haber vermeksizin şüphelileri serbest bırakmaktaydı.

– Ancak Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12. maddesine eklenen düzenleme karşısında sağlık personeline karşı hakaret, tehdit veya diğer kasıtlı suçlarda şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmayacak, Cumhuriyet Başsavcılığı haberdar edilecek ve başsavcılığa sevk edilecek. Böylesi bir düzenleme sağlık personellerine karşı işlenen hakaret suçlarında dahi şüpheliler hakkında adli kontrol ve hatta tutuklama tedbirinin değerlendirilmesini sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için de sağlık personellerinin ifadeleri işyerinde alınacaktır.

– Ayrıca sağlık personellerine karşı hakaret ve kasten yaralama suçları şikayete tabi olmadığı gibi uzlaşma hükümlerine de tabi değildir. Dolayısıyla şüpheli hakkında doğrudan dava açılacaktır.

Bir yorum yazın