Sağlıkçılardan ‘Yıpranma Payı’ Tepkisi

İZMİR'de sağlıkçılar, Katip Çelebi Üniversitesi (KÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası önünde, ortak basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanları, torba yasayla yapılan yıpranma payına ilişkin düzenlemenin, sağlık ile sosyal hizmet emekçilerinin tamamını kapsamadığı ve geçmiş yıllardaki yıpranmışlığı yok saydığı için adil olmadığını savundu. 

İZMİR’de sağlıkçılar, Katip Çelebi Üniversitesi (KÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası önünde, ortak basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanları, torba yasayla yapılan yıpranma payına ilişkin düzenlemenin, sağlık ile sosyal hizmet emekçilerinin tamamını kapsamadığı ve geçmiş yıllardaki yıpranmışlığı yok saydığı için adil olmadığını savundu. 

KÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası önündeki basın açıklamasına İzmir Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi veTüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği üyeleri katıldı. Sağlıkçılar, ‘Ama’sız, Fakat’sız, Eğer’siz Tüm Sağlık çalışanlarına fiili hizmet’, ‘İş günü üzerinden değil 365 gün üzerinden fiili hizmet istiyoruz’, ‘Enflasyondan kaynaklanan ücret farkımızı istiyoruz’ yazılı pankartlar taşıdı. Taleplerinin karşılanması için imza kampanyası başlatacaklarını belirten sağlıkçılar, mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.
‘YIPRANMA PAYI HAKKIMIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ’
SES Genel Merkez Yöneticisi Pınar İçel Çepe, sağlıkçılar adına ortak basın açıklamasını okudu. Yıpranma payına ilişkin düzenlemenin, taleplerini karşılamadığını kaydeden Çepe, “Bugün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak önemli bir hakkımız için bir aradayız. Yaygın bilinen ismiyle yıpranma payı, diğer adıyla fiili hizmet süresi zammı biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin uzun zamandır gündeminde olan bir konu. 3 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan torba kanunda yer alan maddeye göre insan sağlığıyla ilgili işlerde çalışanlara 60 gün olmak üzere yıpranma payı düzenlemesi yapıldı. Yapılan düzenleme sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamını kapsamamaktadır, geçmiş çalışma yıllarını kapsamamaktadır, özelde çalışanları kapsamamaktadır, fiili çalışma şartına bağlanmıştır. Yani taleplerimiz karşılanmamıştır. Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dahil edildiği, geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını kaldıran yeni bir yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizin karşılanması için tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak bugün başlayacak imza kampanyamız başta olmak üzere kesintisiz mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bir yorum yazın