Tepecik EAH’de Bir İlk: “İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kursu” Düzenlendi

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen “İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kurs yoğun ilgi gördü. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerden eğitimcilerin dahil olduğu ve iki gün süren kursa Tepecik Hastanesi’nde çalışan farklı branşlardan 80 hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen “İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kurs yoğun ilgi gördü. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerden eğitimcilerin dahil olduğu ve iki gün süren kursa Tepecik Hastanesi’nde çalışan farklı branşlardan 80 hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

Kursun açılışında konuşan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Kurs Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Çukurova kursa olan ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek “İyi klinik uygulamaları klavuzunun amacı klinik verilerin uluslararası karşılıklı kabulünü kolaylaştırmak için tek bir standart altında toplamak ve buna bağlı olarak klinik araştırmaların uluslararası ve bilimsel standartlara uygun olmasını sağlayacak şekilde değerlendirilmesidir. Düzenlediğimiz kursun bu amacı gerçekleştirmesi bakımından verimli bir kurs olacağna inanıyorum. Bize böyle bir kursu düzenleme fırsatı veren hastanemiz başhekimine, bakanlık temsilcilerine, toplantının mimarı ve bize bu konuda güç veren Prof. Dr. Cemal Cingi’ye ve katılımcılara teşekkür ediyorum “dedi.
Bilimsel kalitesi yüksek bir hastaneyiz…
Araştırmacılar adına konuşan Prof. Dr. Bumin Dündar ise “Bilimsel aktiveteler anlamında zengin bir durumda olan hastanemiz bugün de iki gün sürecek çok önemli bir kurs düzenlemektedir. Bu toplantının oluşumunda bizi ceseratlendiren, fikir veren değerli başhekimize çok teşekkür ediyorum., Bilimsel kalitesi yüksek ve araştırmaları yoğun olan hastanemizin bundan sonraki aşamada klinik araştırmalar etik kurulu da olacak. Bilimsel çalışmaların niceliğinden çok artık etki gücünün önemsendiği bir dönemdeyiz. Hastanemiz, bilimsel makale yayınlama konusundaTürkiye’de önemli sıralarda yer alıyor. Çalışmaların etki gücünün de arzulanan seviyede olması konusunda ilerlemekteyiz. Bu kursun akademisyenlerimize ve genç araştırmacılarımıza yeni bir ufuk açması ve daha kaliteli çalışmalar yapabilmeleri konusunda faydalı olacağını düşünüyorum“ dedi.
Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan Dr. Elif İnci Somuncuoğlu ise “Bu tür toplantılarda katılımın yüksekliği bizi mutlu ediyor. Artık klinik araştırmaların hem sayısının hem kalitesinin artırılmasına yönelik eylem planlarımız bulunuyor. Bu eylemlerin gerçekleştirilmesi adına bu tür eğitimlerin çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ”dedi.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise “ 1971 yılında kurulan hastanemiz 80’lerin ortasında araştırma hastanesi huviyetini kazandı. Daha sonraki yıllarda bu görevini genişleterek, derinleştirerek sürdürdü. 906 hekimiyle, 200 den fazla akademisyeniyle, 350 asistanımızla hastanemiz pek çok alanda bakanlığın en güçlü hastanelerinden birisi. Pek çok alanda hizmet üretim anlamında ilk üçte yer alan hastanemiz bilimsel üretim ve araştırmalar konusunda ise otuzuncu sırada yer almaktadır. Hastanemizde yıl içinde pek çok bilimsel toplantı, kurslar düzenlenmekte, aktiviteler yapılmakta. Bu çalışmaların yaptığımız sağlık hizmetinde olduğu kadar bilimsel araştırma kalitemize de faydalı olacağını düşünüyorum. İki gün sürecek olan “İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kursu” da bu anlamda çok yararlı olacaktır. Kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
Kursun ilk gününde “Klinik Araştırmalarda Etik ve Tarihçe, Bilimsel Araştrma Neden Yapılmalıdır? Araştırıcı Kimdir?, Türkiyede Yasal Düzenlemeler ve İku Esaslar, Helsinki Bildirisinin Esasları, Klinik Araştırmada Metodoloji ve Tasarım, İlaç Geliştirme ve Klinik Araştırma Fazları, Etik Kurullar ve Onay Süreci, Bilgilendirmiş Onay ve Hasta Kabülü, Klinik Çalışmalarda Destekleyicinin Sorumlulukları, Bilimsel Araştırmada ve Yayınlarda Etik İlkeler” ele alındı. Kursun ikinci gününde ise “İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi Toplantısı: “İlk Günün Özeti, Klinik Araştırmalarda Kalite Kontrolü (Monitorizasyon Ve Audit), Klinik Çalışmalarda Araştırmacı Sorumlulukları, Klinik Çalışmalarda Güvenlilik ve Advers Etki Bildirimleri, Klinik Araştırmalarda Temel İstatistiksel Kavramlar, Klinik Araştırmalar Bilimsel Yayın ve Sunuma Nasıl Hazırlanır, Klinik Araştırma Hemşireliği” konuları işlendi.

“İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kursu” kursiyerlere katılım ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Bir yorum yazın